Individuální cvičení na základě vlastního provedení golfového švihu

01. 04. 2012

Jelikož je golf rotačním sportem, musíme věnovat pozornost celkovému držení těla golfisty, a to nejen v jeho základním postoji, ale i v průběhu pohybu. Jen při správném postavení jednotlivých částí těla jsou klouby zatěžovány rovnoměrně. Bez ideálního držení těla nejsou golfisté schopni plné a efektivní rotace, což může být jednou z příčin nesprávné techniky. Možná právě proto vás při hře často bolí v kříži nebo nejste schopni plně dotočit ramena.

Golfový postoj je jedním ze základních kamenů golfové hry. Správný golfový postoj je z pohledu trenéra charakterizován několika body: nohy jsou rozkročené na šířku ramen, špičky jemně vytočené ven, kolena mírně pokrčená, trup předkloněn dopředu a paže spuštěné volně dolů tak, aby mezi stehny a zápěstím bylo místo přibližně na pěst. Z pohledu fyzioterapeuta je ovšem velmi důležité v jakém konkrétním postavení se jednotlivé části těla nacházejí. Začněme proto malým testem. Stoupněte si k zrcadlu, zaujměte golfový postoj a podívejte se, v jakém postavení se nachází vaše hlava, páteř, hrudník a pánev. Nyní si prohlédněte tři přiložené fotky a vyberte takovou, které se svým držením těla nejvíce podobáte.

golfové postoje

 

1. Správné držení těla

U většiny profesionálních golfistů vidíme držení těla jako na obrázku č.1. Pokud se na postavení páteře podíváme pozorně, zjistíme, že v žádné z jejích částí není páteř přehnaně prohnutá nebo naopak vyhrbená. Zachovává si její optimální křivku, a proto její nastavení můžeme označit jako napřímené. Takové postavení páteře je základním předpokladem pro její celkovou rotaci, ale také pro technicky správné otočení trupu a ramen. Důležitým faktorem, který o zakřivení páteře rozhoduje, je postavení hlavy, trupu, pánve a dolních končetin. Na obrázku č. 1 si všimneme, že hlava je v ose páteře a pánev není překlopená ani dopředu ani dozadu. U golfistů s podobným držením těla je pravděpodobné, že jsou jejich klouby zatěžovány rovnoměrně a dochází k vyvážené svalové aktivitě, která při švihu stabilizuje bederní páteř.

Z tohoto hlediska je patrné, že výchozí poloha zásadně ovlivňuje kvalitu golfového švihu. Přesto se u golfistů často setkáváme se špatným návykem základního postoje, při kterém páteř není napřímená, nedochází k pohybům jednotlivých obratlů vůči sobě a pohyb je kompenzován jinými mechanismy, které mohou vést k abnormálnímu zatížení a následnému vzniku poruch pohybového aparátu. Ačkoliv je držení těla každého golfisty individuální, můžeme se v golfu setkat se dvěma nejčastějšími chybami základního postoje.

2. Držení těla typu S

Držení těla, které je charakteristické nadměrným prohnutím v bederní páteři. V rámci tohoto držení si všimneme překlopení pánve dopředu, které je jednou z příčin nevyvážené svalové aktivity již v základním postoji. Do stabilizační funkce bederní páteře nejsou zapojené břišní svaly společně se svaly pánevního dna a bránicí, naopak zádové svaly jsou přetíženy. Rotace páteře v nápřahu neprobíhá plynule ve všech jejích částech, ale přenáší se do beder. Ke stejné chybě dochází i při prošvihu.

3. Držení těla typu C

Jedná se o držení těla charakteristické plynulým zakulacením bederní a hrudní páteře kompenzované zvětšeným záklonem v krční páteři. U golfistů si dále všimneme nesprávné pozice ramen, která jsou zakulacená vpřed.
Právě držením těla golfistů se také zabýval Titleist Performance Institut, který výsledky výzkumu zveřejnil. Do výzkumu bylo zahrnuto 423 amatérských golfistů, u kterých profesionálové hodnotili jejich držení těla. Na výsledky se můžete podívat v následující tabulce.

Typ držení těla Počet amatérských golfistů Procentuální vyjádření
Držení těla typu S 107 25,3 %
Správné držení
176 41,61 %
Držení těla typu C 140 33,10 %


Pokud jste na základě úvodního testu zjistili, že se vaše držení těla více podobá obrázku č. 2 nebo č. 3, je velmi pravděpodobné, že vaše páteř není v napřímeném postavení.

Pokud při hře cítíte nepříjemnou bolest v zádech nebo se chcete nadále zlepšovat, zkuste změnit vaše držení těla v základním golfovém postoji. Začněte jednoduchým cvikem. Sedněte si z boku k zrcadlu do tureckého sedu a představte si, že za zády máte tyč, u které byste chtěli rovně sedět. Nyní se podívejte do zrcadla a vaše postavení zad zkontrolujte. V ideálním případě má být mezi bederní páteří a tyčí malý prostor, hrudní páteř stejně jako temeno hlavy je s tyčí v kontaktu a mezi krční páteří a tyčí by měl být opět malý prostor. Možná zjistíte, že už v této pozici nejste schopni sedět rovně. Poté zvedejte ruce pomalu nahoru ke stropu. Na konci pohybu opět pozorně zkontrolujte vaše nastavení páteře v zrcadle. Možná vás obraz překvapí, protože jste žádný pohyb páteře necítili, ale přesto změnu vidíte. Správné provedení cviku vyžaduje velkou koncentraci a určitou úroveň vnímání vlastního těla. Pamatujte, že není důležitá kvantita, ale kvalita prováděného pohybu.

Golf Digest (duben 2012)

Z vlastní zkušenosti:

Při korekci postoje je velmi důležité neustále sledovat pohyb pánve společně s krční a hrudní páteří. Nejčastější reakcí většiny golfistů na pokyn „narovnejte se“ je nepřiměřené překlopení pánve vpřed a prohnutí mezi hrudní a bederní páteří, čímž se zároveň zvýší napětí svalů na zadní straně trupu a podél krční páteře. Již v základním postoji tak vzniká nepoměr mezi přední a zadní skupinou svalů, který se přenáší do golfového švihu a může být příčinou přetížení zejména bederní páteře. Proto v případě korekce golfového postoje vyhledejte odborníka.

Závěrem

Napřímená páteř v základním golfovém postoji je předpokladem pro optimální rotaci trupu společně s otočením ramen. V ideálním případě je pohyb spojen s vyváženou aktivitou svalů odpovědných za stabilizaci páteře. Díky správnému nastavení těla probíhají stabilizační funkce automaticky a doprovázejí pohyb horních a dolních končetin. V případě nesprávné výchozí polohy dochází k nedostatečné stabilizaci, nevyvážené svalové aktivitě a zafixování chybného stereotypu, který může být příčinou budoucího přetížení.

Příště: Kompenzační cvičení

Autor: Bc. Petra Dvořáková