Komplexní pohybová příprava golfisty

01. 01. 2012

Pokud se podíváte na hráče americké a evropské profesionální tour, dojdete k jasnému závěru. Výkonnostní golf již není sportem, který by měl být srovnáván s šachovou partií. Naopak. Golf se stal sportem atletickým. Pokud chce český golf vychovat hráče, kteří v budoucnu uspějí v náročném sítu kvalifikačních kol, je třeba více se zaměřit na pohybovou přípravu golfisty. Golf Digest proto připravil pravidelnou rubriku, která se této problematice bude věnovat. Nicméně i v případě, kdy jste rekreační hráč, nezoufejte! I vy se z rubriky můžete inspirovat a budete překvapeni, jaké výsledky Vám to s trochou píle přinese.

Golf Digest (leden 2012) V dnešní době se u amatérských či profesionálních golfistů setkáváme s formou přípravy, která nesplňuje stále narůstající potřeby výkonnostního sportovce. Její největší část je věnována tréninku zaměřujícího se na zdokonalování techniky golfového švihu a herního projevu na hřišti. Jenom to však nestačí. Správná technika je sice jedním ze základních kamenů golfového výkonu, ale samotný golfový švih stejně tak jako celkový výkon je ovlivněn i dalšími faktory. Kromě správné techniky k nim patří zejména fyzická a mentální připravenost. Z tohoto důvodu je třeba změnit pohled na celkovou přípravu golfisty na základě spolupráce golfového trenéra, fyzioterapeuta či specializovaného trenéra a sportovního psychologa. Jen takovým způsobem můžeme dosáhnout dlouhodobého a průběžného zlepšování golfisty bez zdravotních komplikací. Jedním z konkrétních příkladů podobně fungující spolupráce je realizační team Kláry Spilkové. A lze jen spekulovat, do jaké míry se tento přístup podílí na skutečnosti, že je Klára současně největším klenotem českého golfu. Bohužel existuje jen málo českých golfistů, o které by bylo podobným způsobem postaráno. Ve většině případů nepřikládají hráči takové formě přípravy dostatečný význam nebo k ní nejsou nikým vedeni.

Golf Digest (leden 2012) Ukazuje se, že všeobecné pohybové schopnosti společně s fyzickou kondicí rozhodují o celkovém výkonu více, než jsme si doposud mysleli. Komplexní pohybová příprava by proto měla být součástí tréninku jak výkonnostních amatérských profesionálních golfistů, tak i začínajících dětí. Právě mezi nimi se může ukrývat hráč, který díky správně vedené přípravě prorazí do nejvyšších zahraničních profesionálních soutěží. Rubrika je proto věnována zejména amatérským a profesionálním hráčům, kteří se chtějí v golfu dlouhodobě rozvíjet, ale i hráčům, kteří golf hrají pouze pro zábavu a jsou ochotni se za vidinou nižšího HCP vydat novou cestou.

 

Na úvod se seznámíte s tím, jaké základní složky by pohybová příprava měla obsahovat a co si pod nimi stručně představit:

1. Rozvoj pohybových předpokladů

Kdybychom se zeptali co je pro samotný golfový švih nejdůležitější, většina lidí by odpověděla, že svaly a klouby. Málokdo by řekl mozek, který celý pohyb řídí. Právě mozek, přesněji centrální nervový systém, je ústředním motorem celého pohybu. Jeho určité vlastnosti (pohybové předpoklady) nám napovídají, do jaké míry se golfista bude schopen golfový švih naučit správně a jak se bude schopen například přeučit chybně fixovanou techniku. Proto, aby hráč uměl izolovaně pracovat s jednotlivými částmi těla je například velmi důležité, jak hráč své tělo vnímá. Čím kvalitnější je hráčova představa o vlastním těle, tím přesněji dovede vnímat postavení jednotlivých částí těla během golfového švihu a zároveň je přizpůsobit různým podmínkám.

2. Rozvoj pohybových schopností

Pohyblivost, obratnost, koordinace, rovnováha, síla, rychlost a vytrvalost jsou základními pohybovými schopnostmi, které společně vytváří každý pohyb, tedy i golfový švih. Každý golfista by je měl dokázat ovládat jednotlivě, a mít tak možnost přizpůsobit svůj švih nejrůznějším podmínkám.

3. Individuální cvičení na základě vlastního provedení golfového švihu

Jelikož je golf rotačním sportem musíme věnovat pozornost i celkovému držení těla golfisty. A to nejen v jeho základním postoji, ale i v průběhu pohybu. To znamená, že golfový švih ovlivňuje postavení hlavy, hrudníku, páteře, pánve, horních a dolních končetin. Jen při správném postavení těchto částí těla jsou klouby zatěžovány rovnoměrně a nedochází k neadekvátní svalové aktivitě.

4. Kompenzační cvičení

I za situace, kdy je Vaše držení těla při golfu ideální, nezabráníte vzniku svalových dysbalancí, které jsou důsledkem jednostranné zátěže. Proto je důležité věnovat čas jednak kompenzačním cvikům, ale stejně tak nezapomenout na dostatečnou regeneraci. V rámci prevence vzniku svalové nerovnováhy nemusíme mluvit pouze o kompenzačním cvičení. Stačí se zamyslet nad tím, kolik času věnujete rozcvičení před hrou a jakým způsobem ho provádíte.

5. Kondiční příprava

Pravidelná pohybová aktivita vyvolává v organismu celý řetězec adaptačních změn, které pro golfistu mohou být velmi užitečné. Zjednodušeně řečeno je přiměřená fyzická aktivita pro tělo určitou formou „zdravého stresu“, na kterou se učí reagovat. V rámci pravidelného tréninku se po 4-6 týdnech stanete rychlejším, silnějším a vytrvalejším, ale zároveň se naučíte lépe zvládat stresové situace, které Vám mohou pokazit celý výsledek. A to zejména v případech, kdy začínáte pociťovat první známky únavy nejčastěji na konci hry.

Jako fyzioterapeut již nějakou dobu spolupracuji se dvěma golfovými hráči. Trenéři se nemohli posunout v jejich technice švihu dále. Po společném setkání, kdy jsme s trenéry rozebrali hráčův švih, jsme diskutovali o tom, co je třeba v hráčově švihu zlepšit a jak jim mohu v dosažení stanoveného cíle pomoci. Teprve na základě těchto konkrétních informací jsem s hráči začala pracovat, jelikož pro sestavení optimálního plánu potřebuji pochopit základy golfového švihu a individuální problém hráče. Po dvou měsících vzájemné spolupráce došlo u hráčů k viditelným změnám v technice golfového švihu a k rozvoji všeobecných pohybových dovedností. Klíčem podobného úspěchu je komunikace mezi trenéry a dalšími členy týmu. Ti všichni vytvářejí po vzájemné domluvě komplexní pohybový program. Společně mohou na základě individuálních schopností a dovedností hráče stanovit, jak je třeba jednotlivé složky rozvíjet, kolik času by jim mělo být vyčleněno, a které by měly být součástí golfového tréninku. Proto se v dalších číslech budete setkávat s předními hráči amatérského golfu, trenéry a fyzioterapeuty.

Příště: Obecné pohybové předpoklady

Autor: Bc. Petra Dvořáková