Obecné pohybové schopnosti

01. 03. 2012

Vaše úroveň a kvalita golfového švihu vychází z pohybových schopností vašeho těla. Pohyblivost, stabilita, koordinace, obratnost, síla, rychlost a vytrvalost jsou pohybové schopnosti, o kterých mluvíme. Jednotlivé části vašeho golfového projevu jsou založeny na některé z těchto schopností. I proto vám jde něco lépe a něco o trochu hůře. Pokud nebudete mít dostatečný rozsah pohybu v hrudní páteři, nedosáhnete nikdy atletického švihu profesionálních golfistů. Zároveň při švihu nevyvinete větší sílu za předpokladu koordinovaného pohybu. Snažte se odhalit slabé místo svých schopností a v tréninku se na něj zaměřit.

Golf Digest (březen 2012) Dráhu letu míče ovlivňuje několik faktorů mezi kterými zmíníme nastavení úderové plochy hole při založení , dráhu švihu, úhel odpalu , zasažení optimálního místa kontaktu míček-hůl, rychlost hlavy hole. Pokud odhalíme chybu v některém z těchto faktorů, lze předvídat současně chyby, kterých se dopouštíme během švihu. Golfový trenér na základě znalostí zákonitostí dráhy letu míčku označí konkrétní faktor, kde dělá golfista chybu a poradí, co je třeba na švihu upravit. Poopraví tak postoj, techniku švihu, úchop nebo jiné nedostatky, dokud nebude naše dráha letu míčku optimální. Z pohledu fyzioterapeuta tak v některých případech vytváříme pouze způsob, jak kompenzovat určitou nevyváženost v pohybových schopnostech těla. Pro příklad uvedeme možnost, kdy si hráč otevře levou špičku, za účelem zlepšení rotace boků při prošvihu. Úpravou postoje se může pohyblivost zlepšit. Prvotní příčina omezené pohyblivosti se ovšem neodstraní. Ta je spojená s poruchou stabilní pánve vůči pohyblivosti v kyčelních kloubech.

Naše tělo funguje jako jeden systém. V rámci něj se rozděluje do po sobě jdoucích částí. Oblast, která zajišťuje stabilitu, střídá tu, která je pohyblivá, a naopak. V případě poruchy nějaké části se upravuje i nastavení částí sousedících. U zmíněné poruchy v kyčelních kloubech se proto změní jak pohyblivost kolen, tak i bederní páteře, která je kompenzována její zvýšenou mobilitou. Pánev má být při švihu pevným místem, a tak, abychom požadovaný pohyb dokázali provést, musí část své stability obětovat. Zvýšená zátěž v bedrech je poté jedním z hlavních důvodů vzniku bolestí a následných degenerativních změn obratlů. Obdobným mechanismem se do beder přenáší i zátěž z nedostatečně pohyblivé hrudní páteře. Právě porucha pohyblivosti kyčelních kloubů a hrudní páteře je jedním z nejběžnějších nálezů amatérských hráčů.

Vraťme se nyní zpět k problematice kompenzace našich chyb. Pokud je chceme skutečně odstranit musíme se zaměřit na zkvalitnění pohybových schopností. Pro každý účelový pohyb existují nejvýznamnější pohybové schopnosti, které charakterizují kvalitu provedení. Následující tabulka ukazuje některé pohybové schopnosti, které mají největší význam pro jednotlivé faktory ovlivňující dráhu letu golfového míčku.

Pohybové schopnosti:

Faktory ovlivňující dráhu letu míčku stabilita koordinace pohyblivost síla rychlost
Nastavení úderové plochy hole X X X

Dráha švihu X X X

Úhel odpalu míčku X X X

Zasažení optimálního místa kontaktu míček-hůl X X X

Rychlost hlavy hole X X X X X

 

Například pro nastavení optimálního průběhu švihu jsou nejvýznamnější stabilita, koordinace a obratnost. Pokud se podíváte na tabulku podrobně, všimnete si, že tyto tři schopnosti jsou zásadní ve všech zmiňovaných faktorech. Pokud chceme zasáhnout míček větší silou a rychleji, je lepší zaměřit se přednostně na trénink stability, koordinace a obratnosti než samotné síly a rychlosti. Přesto nelze silový trénink vynechat.

Golf Digest (březen 2012) 1. Stabilita

Stabilitou označujeme schopnost udržet část těla pevně zajištěnou, zatímco se sousední části mohou volně pohybovat. Pro správnou schopnost stability je třeba také dostatečná svalová síla, koordinace a  vytrvalost. Jedním ze základních předpokladů dobře provedené techniky golfového švihu je stabilní postoj. A to nejen za situace, kdy stojíte na rovině, ale také v podmínkách, kdy se při hře ocitnete v situaci, kdy stojíte nad baloném nebo čelíte jiným nerovnostem terénu. Svoji stabilitu můžete otestovat a případně zlepšit na balančních pomůckách. V našem případě jsme použili bosu. Zaujměte golfový postoj, přiložte si hůl na hrudník, překřižte ruce, hůl jimi přidržte a otočte ramena jako při nápřahu. Na konci pohybu vnímejte, jak stabilní je váš postoj. Poté si stoupněte na bosu a nápřah zopakujte. Stabilita Vašeho postoje se nesmí změnit.

2. Pohyblivost

Pohyblivost neboli flexibilita je určena kombinací adekvátního kloubního rozsahu pohybu a svalové flexibility. Pro golfový švih je důležitý rozsah pohyblivosti kyčelních kloubů, hrudní páteře a ramenních pletenců za udržení stabilní pánve. V doporučeném cviku jsme se zaměřili na zvýšení pohyblivosti hrudní páteře. Klekněte si na všechny čtyři. Dlaně jsou pod rameny, kolena pod pánví, páteř je napřímená. Nyní otočte pravou ruku ke stropu. Zopakujte i na druhou stranu. Při cviku není důležitý rozsah pohybu, ale zacílení rotace do hrudní páteře.

3. Síla = výbušnost

Ačkoliv je golf převážně technický sport je do tréninkového plánu třeba zahrnou adekvátní silový trénink. Sestavený plán by měl zahrnout všechny svalové skupiny. Kromě klasických cviků je důležité posilovat svaly v takových svalových souhrách, které odpovídají golfovému švihu. V našem případě jsme použili Pilates stroj Reformer, na kterém lze velmi dobře napodobit svalovou souhru odehrávající se při švihu.

Závěrem:

Obecné pohybové schopnosti ovlivňují golfový švih zřejmě více, než jsme si doposud mysleli. Tento fakt potvrzují i výsledky studií, které sledovali rychlost hlavy hole amatérských golfistů před a po osmi týdenním tréninku obsahující jednoduché cviky zaměřené na rozvoj pohyblivosti, síly a dynamiky. Pozitivní efekt tréninku byl studiemi potvrzen. Logickým a předvídatelným faktem je, že se se zvýšenou rychlostí hlavy hole prodloužila i vzdálenost letu míče. Stávající zima je ideálním obdobím, kdy se zaměřit na cílený trénink pohybových schopností. Věřte, že se na jaře dočkáte efektivnějsích výsledků než v případech, kdy se do míčku pokusíte švihnout rychleji a větší silou za současné ztráty koordinace.

Z vlastní zkušenosti:

Jednotlivé pohybové schopnosti nelze postavit na stejnou úroveň. Často se setkávám u hráčů s názorem, že čím více budou dřít v posilovně , tím lepším a delším golfistou se stanou. Opak je pravdou. Pohybové schopnosti musí hráč trénovat v určité harmonii tak, aby byl pohyb koordinován. Koordinace pohybu je dle mého názoru tou nejdůležitější pohybovou schopností, kterou výkonnostní golfista musí vlastnit a případně trénovat.

Příště: Individuální cvičení na základě vlastního provedení golfového švihu

Autor: Bc. Petra Dvořáková