Víte, co je Pilates Reformer?

01. 12. 2009

Těla si nemusíte "nudně" protahovat a posilovat klasicky jen na zemi, na žíněnce. Pilates má v repertoáru i různé zajímavé stroje.

Co je Reformer?

Pilates stroj, který umožňuje širokou škálu stabilizačních, posilovacích a protahovacích cvičení. Základem je posuvná podložka, tzv. vozík, jezdící ve dvou kolejnicích. Vozík se uvádí do pohybu např. dvěma táhly na kladkách. Míru zátěže, s níž se vozík pohybuje, je možné nastavit pomocí pružin.

Klára Trojanová Reformer

Matwork (cvičení na podložce) versus Reformer

Betynka 2009/12 Při cvičení na podložce nám pomáhá vlastní tělo, kde hraje roli jeho vlastní váha a samozřejmě také gravitace. Reformer naproti tomu může nabídnout mnohem lepší podporu a větší možnosti zátěže při cvičení.

Práce s Reformerem umožňuje přizpůsobit trénink každému klientovi či klientce. Cvičení na něm může být lehčí, nebo naopak obtížnější než na podložce.

Jak Reformer pracuje?

CVičit je možné vsedě, vkleče, ve stoje i vleže. Pohyb podložkou díky odtlačování footbaru rukama či nohama. Další varianta pohybu je pomocí táhel, která se navléknou na ruce nebo na nohy. Míra zátěže je nastavitelná pomocí pružin o různé síle. Pro kvalitní trénink na Reformeru se cvičí plynule a s kontrolou.

Jak se liší typy Reformerů?

Betynka 2009/12 Ačkoli funkce Reformeru zůstává stejná, je možné se setkat s různými druhy těchto Pilates strojů. Klasický Reformer má dřevěný rám a je oblíbený svou přizpůsobivostí a přírodním materiálem. Často jsou vyhledávány kovové varianty, které jsou lehčí a menší, s možností lehčí manipulace.

 

Betynka 12/2009