Zkuste Cadillac

01. 01. 2010

Vypadá trochu jako mučicí stroj, jmenuje se Trapeze Table, ale do povědomí vešel pod názvem Cadillac. Vaše tělo si bude lebedit!

Cadillac (neboli Trapeze Table) je jedním z prvních zařízení, které vyvinul Joseph Pilates během své práce s pacienty v průběhu 1. světové války v Británii. Na kovový rám okolo pacientova lůžka připevnil kovové pružiny a připravil tak první stroj na cvičení Pilates. S přibývajícími zkušenostmi přidal k rámu více pružin i popruhů a doplnil jej posuvnými hrazdami...

Cadillac (Trapeze Table)

Komu je Cadillac určen?

Cadillac ve své dnešní podobě je univerzální a všestranné zařízení, které umožňuje trénink začátečníkům i zdatným sportovcům. Obzvláště vhodné je cvičení na Cadillacu pro pacienty v rekonvalescenci po úrazech. Cvičení na tomto stroji lze výborně kombinovat se cvičením na Reformeru nebo na Wunda Chair.

Čím je Cadillac výjimečný?

Vertikálně a horizontálně posuvné tyče s očky zajišťují vysokou proměnlivost úhlů, pod kterými pracují pružiny a táhla. U Cadillacu jsou rovnocenně využívány oba konce stroje. Variabilita cviků nabízí přiměřenou náročnost jak začátečníkům, tak zkušeným sportovcům.

Cviky na Cadilacu

ZDVIH PÁNVE

Cadillac (Trapeze Table) Výchozí pozice: leh na zádech, zdvih pánve, plosky nohou opřené o tyč, ruce zapřené

Provedení: s výdechem zdvihejte levou nohu bez snížení pánve

Počet opakování: opakujte 5x a pak vyměňte nohu

 

PROTAŽENÍ PÁTEŘE DO PŘEDKLONU

Cadillac (Trapeze Table) Výchozí pozice: klek, kolena pod kyčlemi, lehký předklon s rovnými zády

Provedení: s výdechem vtáhněte pupík a podsaďte pánev, tlačte tyč k zemi a současně ohýbejte páteř, až se dostanete do předklonu, poté se vraťte do výchozí pozice

Počet opakování: 4x

ROLOVÁNÍ PÁTEŘE

Cadillac (Trapeze Table)Výchozí pozice: sed rozkročmo, ruce drží tyč

Provedení: tlačte tyč směrem k podložce, současně vytahujte páteř do stropu bez zvedání ramen

Počet opakování: 10x

Varianta: možné i ve stoje nebo s různými pozicemi dlaní

POSILOVÁNÍ PAŽÍ A ZÁDOVÝCH SVALŮ

Cadillac (Trapeze Table) Výchozí pozice: sed rozkročmo, levá ruka drží tyč

Provedení: s výdechem rolujte do lehu a současně opisujte pravou rukou velký kruh

Počet opakování: 3x na každou stranu

 

Betynka 2010/1 Betynka 2010/1

 

Betynka, 1/2010