Intenzivní letní kurz Instruktor Pilates

26. 05. 2010

Mimořádná příležitost absolvovat akreditovaný instruktorský kurz během letních měsíců. Intenzivní výuka Pilates pod vedením Gábiny Davídkové.

Rozhodli jsme se umožnit absolvování kurzů MAT Instruktor a REFORMER Instruktor také těm, kteří na získání certifikace spěchají nebo se nemohou účastnit víkendových bloků u standardního kurzu.

Obsah kurzu je shodný se standardním kurzem.

Kurz je akreditován MŠMT, po jeho úspěšném absolvování je možné na základě osvědčení získat Živnostenský list. Současně úspěšný absolvent získá certifikát od Balanced Body University (BBU).

Aby mohl účastník kurzu skládat závěrečné zkoušky, musí mít buď vzdělání v oboru anatomie nebo musí absolvovat anatomický kurz. Jeho termín bude vypsán na základě dohody mezi školitelkou a zájemci o tento kurz.

Další informace najdete na našich stránkách nebo kontaktujte Kristýnu Majerovou na telefoním čísle 602 603 603 nebo emailem na adrese kristyna@mypilates.cz.