Soudní spor o ochrannou známku Pilates v USA

19. října roku 2000 byla v USA prohlášena obchodní známka Pilates za neplatnou. Americký úřad pro patenty a obchodní značky tuto dosud platnou známku zrušil.

Tomuto rozhodnutí předcházel čtyři roky trvající soudní spor mezi Seanem Gallagherem, majitelem Pilates studia na Manhattanu, a Kenem Endelmanem z Balanced Body Inc., největším světovým výrobcem vybavení pro cvičení Pilates. Pro rozsudek se stalo klíčovým konstatování, že Pilates je běžný termín, který pro veřejnost představuje cvičební metodu. Tu si nelze monopolizovat; ochranné známky chrání pouze obchodní značky a služby.

Historie ochranné známky Pilates

Joseph Pilates během svého života prezentoval cvičební metodu, kterou vytvořil, a usiloval o její rozšíření mezi širokou veřejnost. Nikdy se nesnažil dělat nic proti tomu, aby zabránil používání názvu toho, co vlastně učí. J. Pilates (jako autor metody) certifikoval během svého života za účelem výuky pouze 2 instruktory – Kathy Grant a Lolitu San Miguel. K. Grant vyučovala Pilates již v šedesátých letech minulého století a v letech 1970-1988 vlastnila Pilates studio. Na New York University vyučovala řádově „stovky studentů“. K dalším přímým žákům J.Pilatese patřili např. Romana Kryzanowska, Ron Fletcher, Carola Trier nebo Eve Gentry, kteří založili svou kariéru na výuce této cvičební metody.

V osmdesátých letech minulého století byla Americkým úřadem pro patenty a obchodní značky zaregistrována jména „Pilates Studio“ a „Pilates“, ovšem jako značky pro cvičitelské služby, nikoli pro metodu výuky. Počátky řetězce „Pilates Studio“ spadají do roku 1982 a ve vedení tehdy byla R. Kryzanowska. Studio několikrát změnilo majitele, až ho v roce 1989 dovedla k zániku společnost Healite.

Sean Gallagher získal Pilates Studio od Healitu v roce 1992 a tím také osvědčení na cvičitelské a instruktorské služby. Záhy zahájil své tažení proti ostatním instruktorům Pilates. Cílem Gallagherova úsilí bylo dokázat, že on je jediný, kdo má právo na použití termínu „Pilates“. Nepravdivě přitom označoval R. Kryzanowskou za jedinou nástupkyni J. Pilatese a tvrdil, že přes Kryzanowskou a „Pilates Studio“ toto právo přešlo na něj.

Po dobu čtyř let S. Gallagher zaplňoval soudní dvory v USA svými žalobami na ostatní instruktory Pilates. Zásadní obrat nastal v roce 1996, kdy se Gallagherovi postavil Ken Endelman, prezident Balanced Body. Balanced Body jako největší světový výrobce vybavení pro cvičení Pilates dodávalo vybavení také pro Gallagherova studia, Gallagher a Endelman tedy spolu byli v obchodním spojení. Brzy však došlo ke střetu zájmů a Gallagher po Balanced Body požadoval buď zaplacení velké části jejich profitu ve prospěch jeho společnosti nebo okamžité zastavení používání názvu „Pilates“. Balanced Body odmítlo tento požadavek splnit, za což je Gallagher dal k soudu. Na rozdíl od samotných instruktorů Pilates mělo Balanced Body nejen dobrý důvod, ale i dostatečné finanční zázemí k tomu, aby rozpoutalo několikaletou soudní při, na jejímž konci bylo prohlášení ochranné známky „Pilates“ za neplatnou.

Důvody, které vedly k soudnímu rozhodnutí

Základem nauky o ochranných známkách je skutečnost, že obchodní značka nemůže být chráněna, pokud je nebo se během doby stala tzv. běžnou. „Běžný“ znamená, že jméno neoznačuje značku, ale je synonymem pro věc samu

Pro konstatování, že značka „Pilates“ je běžným, všeobecným výrazem, našel soud oporu v definici ze slovníku, dále v novinách, časopisech, knihách i v televizních pořadech. Stejně tak ve výpovědích Kryzanowské, Grantové, Fletchera a dalších instruktorů bylo slovo „Pilates“ často používáno. Dokonce i samotní Gallagherovi právníci se nedokázali vyhnout všeobecnému použití tohoto slova, a pokud ano, tak jen za cenu neobratných formulací. Soud tedy prohlásil: „Žalobce nemůže monopolizovat cvičební metodu tím, že si zaregistruje část všeobecného termínu, který tuto metodu popisuje.“

Všeobecnost nebyla jediným důvodem, proč soud rozhodl anulovat ochranné známky „Pilates“ a „Pilates Studio“. Ochranná známka má podle zákona hodnotu dobré vůle, která je se známkou spojena.

Když Gallagher zakoupil v roce 1992 od Healitu společně se známkou „Pilates Studio“ také cvičební a instruktážní služby, nenacházel se Healite již po 3 roky v aktivním podnikání. Neexistovala tedy žádná dobrá vůle spojená s ochrannou známkou. Gallagher u soudu vypověděl, že ho zajímalo pouze získání obchodních značek, nikoli pokračování v aktivitách Healitu. To ostatně potvrzuje i jeho chování poté, co značky koupil. Zahodil 80% získaného materiálu včetně seznamu klientů, který sahal až do dob, kdy učil J. Pilates.

Soud byl také ovlivněn faktem, že Gallagher ani jeho předchůdci se až do roku 1996 (kdy vypukl tento soudní spor) nepokusili zamezit konkurenční firmě Balanced Body používat slovo „Pilates“ pro propagaci jejich cvičebního náčiní. Pokud by se Gallagher soudil skutečně s každým, nikdy by nebyl schopen vybavit svá studia, protože on sám nebyl výrobcem Pilates náčiní.

Navíc se Gallagher dopustil podvodu, když u soudu vypovídal, že spolu s ochrannou známkou na „Pilates Studio“ a na cvičební a instruktážní služby převzal od Healite také známku na Pilates vybavení. K tomu dojít nemohlo, protože Healite nikdy takovou ochrannou známku nevlastnil.

Vítězství nejen pro Balanced Body

Ken Endelman získal vítězství nejen pro svoji společnost, ale i pro tisíce Pilates instruktorů a také pro veřejnost. Endelman řekl: „Z tohoto rozhodnutí má prospěch hlavně veřejnost, protože nyní bude jednodušší najít studio, z nichž většina měla dosud zakázáno říct, že cvičí Pilates. Toto rozhodnutí dává veřejnosti lepší přístup k Pilates.“

Více informací o tomto soudním sporu můžete najít na www.pilates.comUvítáme v týmu nové instruktory

V našem týmu je volné místo pro instruktorku pilates (ideálně se znalostí cvičení na strojích Reformer). Uvítáme mezi námi i studenty fyzioterapie. Rozsah a forma spolupráce dle dohody. V případě zájmu a pro více informací kontaktujte Gábinu Němečkovou na emailu gabriela@mypilates.cz.


Prodej pomůcek

Ve skladu máme plno cvičebních pomůcek, které můžete využít při cvičení doma.

Můžete zakoupit nejen Magic Circle, Roller nebo Arc Barrel, ale také ponožky, míče a míčky, podložky a další. Objednávejte na e-shopu.