Mýty a pravda o ochranné známce

V České republice proběhl soudní spor o platnost a používání ochranné známky „Pilates“ (podobně tomu bylo v letech 1996-2000 v USA). Proti sobě stáli Mgr. Renata Sabongui (jako vlastník ochranné známky „Pilates“) a studio Body Style Prague (předchůdce myPilates ACADEMY), které požadovalo neplatnost a zrušení této známky.

Historie ochranné známky Pilates

V říjnu roku 2000 podala Mgr. Renata Sabongui u Úřadu průmyslového vlastnictví návrh na zapsání ochranné známky „Pilates“ pro výrobky a služby. Úřad známku v roce 2001 zapsal. Jak samotné podání návrhu, tak zapsání známky je zarážející, pokud si připomeneme data ze soudní pře v USA mezi tehdejším vlastníkem ochranné známky „Pilates“ a společností Balanced Body. Spor trval 4 roky a jeho výsledkem bylo rozhodnutí z října roku 2000 zrušit ochrannou známku „Pilates“ z důvodu jejího všeobecného používání, kdy slovo Pilates je chápáno jako označení pro cvičební metodu

Sabongui založila své výsadní postavení mj. na tom, že studovala cvičení Pilates u Rona Fletchera, který je jedním ze tří dosud žijících přímých žáků samotného autora metody J. Pilatese. (Dalšími jsou Romana Kryzanowska a Kathy Grant.) Díky registraci ochranné známky „Pilates“ se stala výhradním uživatelem tohoto termínu v České republice. Veškeré použití názvu „Pilates“ podmiňovala Sabongui svým předchozím souhlasem. To ve svém důsledku znemožňovalo používat stnázev „Pilates“ nejen všem ostatním instruktorům Pilates, ale i samotným fitness centrům. Cvičební studia nemohla nazývat své lekce hodinami Pilates, volila tak opisy jako např. „cvičení Pilatesovou metodou“ (bývalé Factory Pro). Stejně tak nebylo bez souhlasu majitelky ochranné známky možné vydávat knihy nebo instruktážní VHS či DVD se cvičením Pilates. Sabongui se považovala za jedinou osobu, která může v ČR školit další instruktory a udělovat jim oprávnění ke cvičení metodou Pilates. Ochranná známka jí k tomu poskytovala právní oporu - ačkoli tento přístup bylo možno považovat za zneužívání postavení na trhu.

V roce 2003 vzniklo díky aktivitám Gábiny Davídkové první specializované Pilates studio v Čechách - Body Style Prague, s.r.o. Vzhledem k tehdejší platnosti ochranné známky „Pilates“ nemohlo paradoxně toto slovo být obsaženo v názvu studia. Veškerá omezení související s výhradním vlastnictvím ochranné známky Mgr. Renatou Sabongui komplikovala zásadním způsobem činnost studia, znemožňovala rozvoj podnikatelské činnosti společnosti a omezovala rozšíření metody Pilates v České republice. Nakonec v říjnu roku 2005, inspirováno postupem Balanced Body v USA, podává vedení společnosti Body Style Prague, s.r.o. návrh na neplatnost a zrušení ochranné známky „Pilates“.

Proč nemůže být termín „Pilates“ ochrannou známkou

Zákon o ochranných známkách definuje: „Ochrannou známkou může být… jakékoli označení…, pokud je toto označení způsobilé odlišit výrobky nebo služby jedné osoby od výrobku nebo služeb jiné osoby.“ Jinými slovy zákon říká, že označení chráněné ochrannou známkou musí mít rozlišovací schopnost.

V situaci, kdy majitelkou známky „Pilates“ byla R. Sabongui, znamenala by taková rozlišovací schopnost, že si průměrný spotřebitel spojuje s označením „Pilates“ právě služby (cvičení) poskytované touto konkrétní osobou, tedy přímo R. Sabongui či v jejích provozovnách. „Pilates“ je ovšem obecně chápáno jako označení cvičební metody, která vznikla na začátku minulého století. Joseph Hubertus Pilates, autor metody, měl řadu studentů a následovníků, které tuto metodu naučil a kteří byli oprávněni ji šířit dále. Tak se tomu také stalo. Metoda se rozvíjela, někteří instruktoři ji dále upravovali nebo přidávali vlastní prvky, vznikaly různé formy a směry výuky Pilates, až koncem minulého století došlo k masovému rozšíření nejprve v USA a následně se cvičení Pilates stalo populárním po celém světě. V České republice se Pilates dostalo do širšího povědomí na přelomu tisíciletí. Začaly se objevovat články v novinách a časopisech, v obchodech videokazety a DVD se cvičením. Všechny tyto skutečnosti korespondují s rozhodnutím soudu v USA, kdy v rozsudku zaznělo: „V případě Pilates se jedná o cvičební metodu, nikoli ochrannou známku, a toto označení nemůže být monopolizováno a vlastněno jedním subjektem.“ Stejně tak nelze jako ochrannou známku přihlásit slova jako například jóga, aerobic nebo tae-bo.

Rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví

Návrh studia Body Style Prague na prohlášení ochranné známky „Pilates“ za neplatnou a na její zrušení podpořilo svým prohlášením i několik samostatných instruktorů, mezi nimi například Eva Blahušová (autorka mnoha publikací o kalanetice, Pilates a dalších formách cvičení) nebo Helena Vysušilová (autorka knihy Pilates – balanční cvičení).

Úřad průmyslového vlastnictví měl k dispozici mj. i výsledky již zmiňované soudní pře, která proběhla v letech 1996-2000 v USA. Označení „Pilates“ bylo tehdy shledáno běžným (tj. bez rozlišovací schopnosti), nelze jej tedy zapsat jako ochrannou známku. Na základě předložených důkazů také Úřad v ČR shodně konstatoval: „Výraz „Pilates“ představuje označení typu sportovního cvičení, podobně jako aerobic, kalanetika apod., u nichž spotřebitel jednotlivé subjekty nabízející tyto sporty na trhu nerozlišuje podle označení příslušné sportovní aktivity, ale orientuje se podle názvů fitness center či konkrétních lektorů.“ Dále se v rozhodnutí připomíná, že již před přihlášením ochranné známky „Pilates“ v ČR byl znám výsledek soudního sporu v USA.

V říjnu roku 2006 rozhodl Úřad průmyslového vlastnictví prohlásit ochrannou známku č. 237791 ve znění „Pilates“ za neplatnou.Nejbližší úvodní lekce

Úvodní lekce (55 minut) se koná každé pondělí od 19.00 hodin.

Střídají se lekce na podložce a lekce na Reformeru. Cena je 400 Kč.

Absolvování úvodní hodiny je nezbytné, abyste se mohli účasnit skupinového cvičení v rámci lekcí dle rozvrhu. Přihlásit se můžete na čísle 602 603 603.


Prodej pomůcek

Ve skladu máme plno cvičebních pomůcek, které můžete využít při cvičení doma.

Můžete zakoupit nejen Magic Circle, Roller nebo Arc Barrel, ale také ponožky, míče a míčky, podložky a další. Objednávejte na e-shopu.


Dárkový poukaz

Připadá Vám cvičení pilates smysluplné? Cítíte se po své lekci pilates lépe na těle i na duši? Chodíte do studia myPilates rádi?

Můžete se o tyto zážitky podělit se svými blízkými! Rádi Vám vystavíme dárkový poukaz na libovolnou kombinaci cvičení, konkrétní částku nebo na jakoukoli pilates pomůcku.