Joseph Hubertus Pilates

J.H.Pilates Autor metody, Joseph Hubertus Pilates, se narodil roku 1880 v Německu. Jako dítě trpěl řadou chorob, což ho vedlo k vytvoření důmyslného souboru cvičení, díky kterému se během svého života mohl věnovat nejrůznějším náročným sportovním a pohybovým aktivitám – gymnastice, lyžování, potápění, boxu a dokonce jednu dobu i cirkusové akrobacii. Své cvičení neustále zdokonaloval a inspiraci přitom nacházel v józe (psychické soustředění, důraz na dýchání), v rehabilitačních cvicích, v gymnastice, ale i sledováním pohybů zvířat. Cílem metody je propojení a vědomá souhra těla a mysli. Joseph H. Pilates chtěl využít mysl k lepšímu pochopení vlastního těla a svou metodu publikoval v knize „The Art of Contrology“ („Umění svalové kontroly“).

Po odchodu z rodného Německa se J. H. Pilates přestěhoval do Anglie, kde prošel náročnou životní zkouškou. Pobyt v internačním táboře, kde během 1.světové války pracoval jako zdravotník, však pro něj byl příležitostí šířit své učení mezi spoluvězni. Současně intenzivně přemýšlel o rehabilitaci pacientů, kteří byli upoutáni na lůžko. Z této doby pochází první podoba dnes již obecně známého „univerzálního reformátoru“ (též „stůl plié“), multifunkčního cvičebního nářadí (více Pilates Stroje). Cviky na strojích se pak přenášely na podložku (matwork). Pilates si již tehdy uvědomoval, že cvičení na podložce je pro každého dostupné, jelikož je finančně nenáročné.

The Pilates studio

V polovině 20.let minulého století odjel do New Yorku, kde se svou pozdější manželkou založil své první pohybové studio. Jeho cvičební metody okamžitě zaujaly profesionální tanečníky. Ti mimo jiné záhy zjistili, že při používání Pilatesových cvičebních technik se jejich zotavení po úrazech podstatně zrychlilo.

V New Yorku působil J. H. Pilates až do své smrti v roce 1967, kdy v jeho práci pokračovala jeho žena. Za svého života získal mnoho příznivců i z řad slavných osobností, především herců a tanečníků. Mezi jeho velké příznivce patřili Martha Graham, Ted Shawn a George Balanchine. V současné době ve světě tuto metodu využívají Sharon Stone, Melanie Griffith, Uma Thurman a další celebrity.

Vánoční dárkový poukaz

Nestihli jste s námi domluvit vystavení dárkového poukazu? Nestihli jste koupit pomůcku? Nic není ztraceno! Stáhněte si dárkový poukaz, vytiskněte, vyplňte a umístěte pod stromeček...


Nové pomůcky

V poslední době přibylo do studia několik nových pomůcek: Bodhi, Duet a Yamuna® Fitness Wakers. Rozhodli jsme se Vám je představit v samostatném článku.


Nejbližší úvodní lekce

Skupinová úvodní lekce probíhá každou středu od 19.00 hodin (55 minut / 300 Kč). Absolvování úvodní hodiny je nezbytné, abyste se mohli účasnit skupinového cvičení v rámci lekcí dle rozvrhu. Přihlásit se můžete na čísle 602 603 603.


Uvítáme v týmu nové instruktory

V našem týmu je volné místo pro instruktorku pilates (ideálně se znalostí cvičení na strojích Reformer). Uvítáme mezi námi i studenty fyzioterapie. Rozsah a forma spolupráce dle dohody. V případě zájmu a pro více informací kontaktujte Gábinu Němečkovou na emailu gabriela@mypilates.cz.


Zakládáte studio?

Poradíme vám, jak na to. Máme zkušenosti s výběrem vhodného prostoru, upozorníme vás na možná úskalí provozu, pomůžeme vám zvolit správné vybavení. Kontaktujte Gábinu Němečkovou, která s vámi probere možnosti a podělí se o zkušenosti s vedením studia.