Joseph Hubertus Pilates

J.H.Pilates Autor metody, Joseph Hubertus Pilates, se narodil roku 1880 v Německu. Jako dítě trpěl řadou chorob, což ho vedlo k vytvoření důmyslného souboru cvičení, díky kterému se během svého života mohl věnovat nejrůznějším náročným sportovním a pohybovým aktivitám – gymnastice, lyžování, potápění, boxu a dokonce jednu dobu i cirkusové akrobacii. Své cvičení neustále zdokonaloval a inspiraci přitom nacházel v józe (psychické soustředění, důraz na dýchání), v rehabilitačních cvicích, v gymnastice, ale i sledováním pohybů zvířat. Cílem metody je propojení a vědomá souhra těla a mysli. Joseph H. Pilates chtěl využít mysl k lepšímu pochopení vlastního těla a svou metodu publikoval v knize „The Art of Contrology“ („Umění svalové kontroly“).

Po odchodu z rodného Německa se Pilates přestěhoval do Anglie, kde prošel náročnou životní zkouškou. Pobyt v internačním táboře, kde během 1.světové války pracoval jako zdravotník, však pro něj byl příležitostí šířit své učení mezi spoluvězni. Současně intenzivně přemýšlel o rehabilitaci pacientů, kteří byli upoutáni na lůžko. Z této doby pochází první podoba dnes již obecně známého „univerzálního reformátoru“ (též „stůl plié“), multifunkčního cvičebního nářadí (více Pilates Stroje). Cviky na strojích se pak přenášely na podložku (matwork). Pilates si již tehdy uvědomoval, že cvičení na podložce je pro každého dostupné, jelikož není finančně náročné.

The Pilates studio

V polovině 20. let minulého století odjel do New Yorku, kde se svou pozdější manželkou založil své první pohybové studio. Jeho cvičební metody okamžitě zaujaly profesionální tanečníky. Ti mimo jiné záhy zjistili, že při používání Pilatesových cvičebních technik se jejich zotavení po úrazech podstatně zrychlilo.

V Americe mu přátelé začali říkat Joe Pilates a tak se o něm také dodnes mluví. V New Yorku působil až do své smrti v roce 1967, kdy v jeho práci pokračovala jeho žena Clara. Za svého života získal mnoho příznivců i z řad slavných osobností, především herců a tanečníků. Mezi jeho velké příznivce patřili Martha Graham, Ted Shawn a George Balanchine. V současné době ve světě tuto metodu využívají Sharon Stone, Melanie Griffith, Uma Thurman a další celebrity.

Uvítáme v týmu nové instruktory

V našem týmu je volné místo pro instruktorku pilates (ideálně se znalostí cvičení na strojích Reformer). Uvítáme mezi námi i studenty fyzioterapie. Rozsah a forma spolupráce dle dohody. V případě zájmu a pro více informací kontaktujte Gábinu Němečkovou na emailu gabriela@mypilates.cz.


Prodej pomůcek

Ve skladu máme plno cvičebních pomůcek, které můžete využít při cvičení doma.

Můžete zakoupit nejen Magic Circle, Roller nebo Arc Barrel, ale také ponožky, míče a míčky, podložky a další. Objednávejte na e-shopu.