Petra Zbuzková

Mgr. Petra Zbuzková

Co Vám o sobě povím?

Že jsem usměvavá holka, která má ráda pohodu a klid. Vystudovala jsem fyzioterapii a nepřeháním, když řeknu, že mě fascinuje lidské tělo a pohyb. Každý instruktor prochází určitým vývojem a já se momentálně nacházím ve stádiu, kdy se nejraději zaobírám koordinací pohybu. Tím jsou samozřejmě ovlivněny mé lekce a přístup ke klientům. Mým záměrem je vést hodiny tak, abyste rozuměli základním pohybovým principům a uměli je zúročit nejen při cvičení, ale také v běžném denním životě. To ovšem neznamená, že se při mých hodinách neunavíte, jen to chce trpělivost :-)


Dosažené vzdělání

2012 - 2014
FTVS, Magisterské studium obor Fyzioterapie
2008 - 2011 2.LF UK, Bakalářské studium obor Fyzioterapie

Odborné kurzy a semináře

2014  Spiraldynamic® - Intermediate I (L.Kazmarová)
Spiraldynamic® - Silový trénink (Oliver Hartelt)
2013    Spiraldynamic® - Hrudní páteř - Sball (Susanne Oetterli)
Spiraldynamic® - Skolióza (Karin Rosmann-Reif)
Spiraldynamic® - Zarputilé rameno (Maja Christen)
Spiraldynamic® - Intermediate II Specific (Willi Schneider)
Workshop Cadillac (DiS. Gabriela Davídková)
2012 Spiraldynamic®- Basic Med (L.Kazmarová)
Workshop Reform(er)ujte kyčel, kolen, pánev (DiS. Gabriela Davídková)
2011 Kurz Fyziopilates (všech 5 částí) (Mgr. G.Jakešová)
Balanced Body University – Pilates Instruktor REFORMER
2010 Terapeutické využití kinesiotapu (Mgr. S.Šúrová)
Workshop Arc Barrel v pilates (DiS. Gabriela Davídková)
Workshop Roller v pilates (DiS. Gabriela Davídková)
2009 Klinický seminář vedený Prof. MUDr. Karlem Lewitem DrSc.
Balanced Body University – Pilates Instruktor MATWORK

Školicí a publikační aktivity

2011 - 2013
publikace do časopisu Golf Digest
2012 - 2013
pomocný školitel kurzu Pilates Mat
2013
Rotace jako nová výzva v Pilates (workshop)
Ploska nohy (odborný seminář)
Pilates for Golf (odborný seminář)
2014
samostatný školitel kurzu Pilates Mat

 

Petra a Pilates

Jak dlouho pracuješ jako fyzioterapeut a jak dlouho ve své práci využíváš Pilates?

Jako fyzioterapeut pracuji krátce, jelikož jsem bakalářské studium dokončila v roce 2011. Metodě Pilates jsem se věnovala od začátku školy, a proto je pro mě těžké fyzioterapii a Pilates odlišit. Vnímám je jako jeden celek, který k sobě patří, staví na stejných základech a vzájemně se doplňuje.

Jak takové propojení Pilates a fyzioterapie při tvé práci vypadá?

V případech, kdy je má terapie založená z větší části na aktivním cvičení, se pro mě Pilates stává především cennou inspirací. Vím, co po pacientovi chci. Čím více se mi nabízí možností, jak toho dosáhnout, tím dříve se ke stanovenému cíli mohu přiblížit. Baví mě cviky Pilates kombinovat s principy vývojové kineziologie a s ostatními metodami. Nemusím poté dělat tři cviky neustále dokola, moje terapie je pestrá a pacienti se posouvají dále, což je i pro ně dobrou motivací.

Jaká je tvoje zkušenost s pilates pomůckami?

Při svých lekcích nebo terapiích využívám z běžných pomůcek roller a S-ball. Nyní jsem nadšená ze stroje Reformer, který mi u některých pacientů hodně ulehčí práci při učení základů sagitální stabilizace. Pacient může pracovat v odlehčení nebo naopak proti odporu a následně posilovat horní a dolní končetiny v otevřeném nebo uzavřeném kinematickém řetězci. Při potřebě je také možné cvičit více aerobně.

Předpokládám, že nesdílíš obecný názor, že Pilates je cvičení pro ženy.

Je pravda, že lekce Pilates vyhledávají především ženy, zatímco muži jsou spíše výjimkou. Přijde mi to škoda. Stejně tak by mě potěšilo, kdyby se Pilates věnovalo více seniorů, pro které jsou cviky na strojích vhodnou formou posilování.

Jakou vidíš budoucnost propojení fyzioterapie a Pilates?

Budoucnost propojení Pilates a fyzioterapie vidím ve vzájemném porozumění obou světů. V první řadě by neměli fyzioterapeuti vnímat Pilates jako metodu, která jim nemá co nabídnout. Naopak. Mohou si z ní vzít, co se jim líbí, jako to dělají po každém z absolvovaných kurzů.

Dalším z mých snů je vidět stroj Reformer na některých rehabilitačních klinikách nebo ambulancích, jako je tam dnes k vidění Red Cord a jiné vybavení.

Také je třeba, aby se čím dál více instruktorů Pilates snažilo pochopit zásady fyzioterapie a nahlíželo na pacienta podobným pohledem jako fyzioterapeut. Jen takovým způsobem může fungovat model následné péče, který bychom si pro své pacienty všichni přáli.

Proč cvičím Pilates?

Protože mi pomáhá lépe vnímat mé tělo a najít v něm rovnováhu. I když to možná zní zvláštně, jedním z dalších důvodů je, že během cvičení vypnu mozek od spousty věcí, nad kterými občas úplně zbytečně přemýšlím. Vždyť to znáte, ne?


Můj nejoblíbenější cvik?

Dříve to byl Spine Twist, ale dnes už bych o něm jako o "nejoblíbenějším cviku" nemluvila. Začala jsem Pilates vnímat spíše jako sestavu cviků, kdy každý z nich má své kouzlo. Záleží jen na sestavení hodiny, kterému dáte nejvíce vyniknout.