Anička Medřická

Anička Medřická

Co Vám o sobě povím?

Jsem správně střelená holka, magistra fyzioterapie, závislá na kvalitním pohybu. Snažím se svoje tělo trénovat nejrůznějšími způsoby, ráda běhám, tančím, jezdím na kole, na lyžích, prostě ráda dělám cokoli, při čem mám prázdnou hlavu bez starostí a dobrý pocit z pohybu. Poslední dobou se hodně pohybuju v lezecké komunitě a pilates mi pomáhá se zlepšovat a porozumět pohybu, abych dokázala poradit i ostatním.


Moje studium pilates šlo ruku v ruce se studiem fyzioterapie. Často jsem cítila jistou výhodu mezi svými spolužáky, protože znalost komplexního programu pilates mi otevírala dveře ke cvikům, které nás na škole nikdo neučil. Na druhou stranu, jako instruktor jsem mnohdy ocenila i hlubší znalost problematiky fungování svalů a kloubů, adaptace lidského těla na zátěž nebo modifikace hodiny pro klienty se specifickými zdravotními omezeními.

Jako téma svoji bakalářské práce jsem si zvolila fyzioterapii a pohybovou aktivitu u hypermobilních jedinců. Výsledky mého bádání mi přišly natolik zajímavé a v praxi neaplikované, že jsem se rozhodla šířít svou znalost mezi instruktory pilates, abych zvýšila povědomí o tom, jak s hypermobilními klienty pracovat.

Zjistila jsem, že mě lektorská činnost opravdu baví. Posouvá nejen mě samotnou, ale především taky uvědomělé instruktory, kteří chtějí dělat svou práci dobře a proto se vzdělávají i nad rámec svých povinností. Mám rádost, že můžu předat něco, co vím, a třeba i získat jiný pohled na věc. Snažím se odborná fakta podávat zábavnou a využitelnou formou, s praktickými ukázkami.

Témata mých školení jsou inspirována nejčastějšími zdravotními omezeními klientů, kteří vyhledávají pilates jako prostředek ke zlepšení svého stavu. Jako další jsem proto do sbírky přidala seminář o skolióze, protože práce se skoliotickými klienty je v jistých bodech specifická, ale rozhodně se jí při znalosti problematiky nemusíme vůbec bát.

Proč cvičím Pilates?

V dnešní době je svět jeden velký spěch. U nás ve studiu čas plyne jinak. Pomaleji. Člověk se potká s pozitivními lidmi, příjemně si zacvičí a zklidní se. Neustále se ženeme za tím být lepší a nejlepší, při pilates se ale naučíme vnímat a mít rádi svoje tělo. Přesně to mě láká. Krom toho si člověk v podstatě jednoduchou cestou odpomůže od nejrůznějších pohybových problémů.


Můj nejoblíbenější cvik?

Nemám ráda stereotyp a jsem přesvědčená, že stále stejné cviky nudí nejen mě, ale i klienty. Vyžívám se v upgradech jednoduchých cviků, vždycky s klienty dokážeme objevit něco, kde je ještě prostor ke zlepšení. Ráda se ve svých hodinách věnuji napřímení páteře a zlepšení její pohyblivosti do všech směrů, největší výzva je pro mě obyčejná Swan :-)