top of page
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram
REF2.tif

Moderní
přístup k pilates s respektem
k tradici

ÚVODEM

Individuální tréninky pro veřejnost a profesionální vzdělávání instruktorů

Předchůdcem společnosti myPilates bylo studio BodyStyle Prague, založené v roce 2003, které se zpočátku soustředilo především na kondiční a zdravotní cvičení s klienty z řad veřejnosti. S přibývajícím zájmem o vzdělávání a kurzy pilates rozvíjelo studio svou aktivitu také tímto směrem. Vysoká kvalita kurzů a jejich profesionální vedení vedly k navázání spolupráce s mezinárodně uznávanou univerzitou pro pilates vzdělávání, americkou Balanced Body University. Tak vznikla v roce 2008 myPilates Academy, kterou i dnes, po více jak. 15 letech charakterizuje propojení kvalifikovaného vzdělávání s nadšením a osobním přístupem lektorů.

Odbornost

Lektoři myPilates školí a vzdělávají nové lektory a instruktory

a rozšiřují vzdělávání a zkušenosti již aktivních instruktorů, proto se naplno věnují celoživotnímu vzdělávání a poznávání nejnovějších trendů ve světě sportu, fyzioterapie i výživy,

a to v mezinárodním prostředí. Tuto odbornost, která je nutností pro vzdělávání prostřednictvím myPilates Academy,

je současně garancí té nejvyšší úrovně a kvality služeb i pro klienty z řad veřejnosti.

Zkušenosti

Know-how více jak dvaceti let zkušeností, které Gábina Němečková získala působením v americké společnosti Balanced Body, trénováním s nejlepšími lektory z celého světa a nespočtem vlastních odvedených lekcí a tréninků, předává nejen nejbližšímu týmu, aby úroveň služeb studia myPilates a myPilates Academy byla vždy tou nejvyšší na trhu, ale také všem studentům a studentkám z Čech i Slovenska prostřednictvím kurzů, odborných seminářů či workshopů.

„Fyzická zdatnost je prvním předpokladem štěstí“

JOSEPH PILATES, r. 1945

802A6910
802A6492
802A6854
802A6601 1
802A6517
802A6436
802A6276
802A6426

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY

První akreditaci pro instruktorský kurz získalo myPilates v roce 2007 (tehdy ještě jako Body Style Prague). Díky úsilí Gábiny Němečkové o co nejkvalitnější výukový program se podařilo v roce 2009 navázat spolupráci s americkou společností Balanced Body, která je jednou z nejvýznamnějších světových pilates organizací. Její součástí je Balanced Body University (BBU), která zajišťuje školení instruktorů pilates po celém světě na té nejvyšší úrovni. Od září 2009 myPilates ACADEMY převzala školicí systém BBU a stala se jediným takovým školicím centrem v republice. BBU nejen zaručuje vysokou kvalitu kurzu, ale po úspěšném složení zkoušek také absolventům vystaví mezinárodně platný a uznávaný certifikát.

Pilates se velmi úzce prolíná s fyzioterapií, z tohoto důvodu semináře, které pořádáme, obsahují více teorie. Pozornost je věnována především anatomii pohybového aparátu. Semináře jsou určeny instruktorům, trenérům i fyzioterapeutům, ale také klientům s hlubším zájmem o danou problematiku. Obvykle jsou celodenní, některé mohou být součástí uceleného kurzu (např. Fyziopilates), je však možné zúčastnit se pouze samostatné části. Na konci dostanete osvědčení o účasti vydané myPilates Academy.

Workshop je nejkratší typ akce v rámci vzdělávacího programu myPilates (obvykle 3-4 hodiny). Většinou je věnovaný konkrétní pomůcce nebo specifickému typu cvičení (např. balanční pilates). Na workshopu si nejvíce zacvičíte, proto je určen nejenom instruktorům, kteří se zde mohou naučit nové cviky a načerpat inspiraci do svých lekcí, ale i běžným klientům. Na konci workshopu dostanete osvědčení o účasti vydané myPilates Academy.

Při zkoušce musí student prokázat náležité teoretické znalosti, praktické zkušenosti, pochopení cviků, požadované znalosti z oblasti anatomie a schopnost připravit lekci pilates a samostatně ji vést. Po úspěšném složení zkoušky a splnění všech požadavků bude absolventovi vystaven certifikát BBU Instruktor pro danou úroveň kurzu. U akreditovaného kurzu Instruktor pilates - Matwork získá absolvent osvědčení o profesní kvalifikaci Instruktor pilates.

bottom of page