top of page
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

Q&A

Praktické informace

1.

myPilates Academy spolupracuje více než 15 let s Balanced Body, přední světovou pilates institucí. Balanced Body University (BBU) využívá zkušeností a nadšení svých lektorů k neustálému zlepšování studijních materiálů a při rozvoji vzdělávacího programu. Kromě toho usiluje o propojení pilates trenérů po celém světě a buduje tak přátelské a podnětné prostředí. Tento přístup jsme v myPilates přijali za svůj a naši studenti a absolventi se tak stávají součástí rozsáhlé spolupracující společnosti pilates trenérů, lektorů a majitelů pilates center. Know-how více jak dvaceti let zkušeností, které Gábina Němečková získala díky velmi úzké spolupráci s americkou společností Balanced Body a s trénováním společně s nejlepšími instruktory z celého světa, a to včetně zkušeností se všemi stroji a pomůckami, jež získala svou letitou nejen lektorskou praxí, ale i praxí se zařizováním a vybavováním profesionálních pilates studií v ČR i na Slovensku, předává svému nejbližšímu týmu své zkušenosti a znalosti, aby úroveň služeb studia myPilates a myPilates Academy byla vždy ta nejvyšší oproti konkurenci.

2.

Kurz Instruktor pilates Matwork je sestaven tak, aby se ho mohli účastnit zájemci bez ohledu na dosaženou kvalifikaci. Mohou se samozřejmě přihlásit i již aktivní instruktoři pilates či jiných cvičebních aktivit.

 

Kurzy Instruktor pilates Reformer a Apparatus již vyžadují předchozí zkušenost s pilates. Doporučené požadavky na zájemce o tyto kurzy umožňují lektorům vycházet z předpokládaných znalostí studentů a dále na ně navázat. Lektoři se mohou věnovat výuce detailněji a studenti díky kontextu lépe pochopí probíranou látku.

3.

Podle počtu účastníků probíhá kurz buď v prostorách myPilates ACADEMY nebo na místě, které je vždy upřesněno s dostatečným předstihem

4.

Kurz Instruktor pilates - Matwork byl schválen jako vzdělávací program k odborné způsobilosti Instruktor pilates podle Národní soustavy kvalifikací. Pro Vás to například znamená, že po úspěšném složení zkoušek můžete na základě osvědčení o absolvování kurzu získat živnostenské oprávnění jako instruktor pilates.

Číslo akreditace: MSMT-19212/2022-2.

Kurz Instruktor pilates Reformer a Instruktor pilates Apparatus nemají akreditaci. Po jejich ukončení absolvent získá certifikát od Balanced Body University.

5.

Student současně s kurzem Instruktor pilates - Matwork povinně absolvuje kurz Pohybové principy, jehož obsahem jsou základy anatomie těla v pohybu a úvod do metodiky.U všech tří instruktorských kurzů je vyžadována účast na všech modulech absolvovaného kurzu. Výjimky z účasti lze udělit pouze ve výjimečných případech, a to na základě předchozí dohody.Konkrétní požadavky ke zkouškám najdete v přehledné tabulce nebo v popisech jednotlivých kurzů.

6.

Aby se mohl student hlásit k závěrečné zkoušce, je třeba splnit praxi, tj. předepsaný počet lekcí pilates jako student i jako instruktor. Tuto praxi může získávat již v průběhu kurzu, a to v libovolném jiném studiu nebo doma. (Prvními "trénovacími klienty" obvykle bývají partneři, rodinní příslušníci nebo ostatní účastníci kurzu.)

bottom of page