top of page
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM

Workshopy

Workshop je nejkratší typ akce v rámci vzdělávacího programu myPilates (obvykle 3-4 hodiny). Většinou je věnovaný konkrétní pomůcce nebo specifickému typu cvičení (např. balanční pilates). Na workshopu si nejvíce zacvičíte, proto je určen nejenom instruktorům, kteří se zde mohou naučit nové cviky a načerpat inspiraci do svých lekcí, ale i běžným klientům. Na konci workshopu dostanete osvědčení o účasti vydané myPilates Academy.

VÝBĚR WORKSHOPŮ

JIŽ BRZY V NABÍDCE

fitball.png

Fitball našel své využití také v pilates, protože se při cvičení na velkém míči uplatňují všechny klasické pilates principy.

arc_barrel.png

Arc Barrel se stále více využívá v pilates lekcích a patří již ke standardním pomůckám ve většině pilates studií. 

Reformer patří ke standardnímu vybavení větších pilates studií. Repertoár cviků na něm je velmi pestrý a náročnost cviků lze přizpůsobit od základních až po skutečně pokročilé.

Master Reformer workshopy představují nadstavbu k základnímu kurzu Pilates instruktor - Reformer. Jsou určeny trenérům s praxí, kteří tento stroj aktivně používají.

Master Reformer – Pro těhotné podává komplexní informace pro cvičení s těhotnými klientkami a cvičení po porodu na stroji.

Tower (věž) je volitelnou součástí stroje Reformer. Tato vertikální konstrukce rozšiřuje zásadním způsobem možnosti cvičení. Obvyklé je použití spolu s pevnou deskou, kdy vznikne zjednodušená verze stroje Trapeze Table.

motr.png

MOTR (MOvement on The Roller) není jen jakousi variací nebo vylepšením Foam Rolleru. MOTR je nová, inovativní pomůcka, která nabízí větší variabilitu a různorodost cvičení, než si dokážete představit.

Dřep zády u zdi nebo nácvik na kliky s rukama opřenýma o stěnu - kdo by neznal tyhle jednoduché cviky. Ale je to opravdu všechno, jak lze obyčejnou zeď při tréninku využít?

Plank, vzpor, pozice prkna - zdánlivě jednoduchý cvik s množstvím variant. Tento workshop z vás udělá odborníka na plank. 

Kyčelní kloub je druhým největším kloubem v lidském těle a současně patří k nejzatěžovanějším. Spojuje dolní končetiny s pánví a má dvě velmi důležité funkce: drží tělo vzpřímené a umožňuje pohyb.

Bodhi systém je ideálním doplňkem při cvičení pilates i při osobním tréninku. Aby si tělo udrželo rovnováhu a stabilitu, musí neustále reagovat na podněty, které většina dalších pomůcek či strojů nedokáže vytvořit.

Celodenní workshop spojuje 2 základní techniky, Yamuna® Foot Fitness a Yamuna® Body Rolling.

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ

AKCE

Kurzy Mat a Reformer představují hlavní školicí program, akreditovaný MŠMT. Cílem je vzdělávání instruktorů. Jsou vždy rozvrženy do delšího časového úseku. Účastník v období mezi výukovými víkendy získává praxi při vedení lekcí a trénuje nové poznatky v praxi. Kurzy jsou ukončeny závěrečnou zkouškou z profesní kvalifikace Instruktor pilates. Po jejím absolvování obdržíte certifikát MŠMT, který slouží k získání živnostenského oprávnění. Zájemci mohou žádat o mezinárodně uznávaný certifikát od Balanced Body University. Nadstavbou vzdělávání technik pilates MAT a Reformer je uzavření master instruktor vzdělání prostřednictvím kurzu Apparatus. V tomto instruktorském vzdělávací programu se učíte pracovat s kompletním doplněním cviků na ostatních pilates strojích – Cadillac neboli Trapeze Table, Chair a Barrels. Tento kurz se skládá ze tří samostatných modulů v libovolném pořadí. Složením zkoušek získáte ucelené pilates vzdělání s rozsáhlými možnostmi cvičení na strojích. Pro její získání musíte nejprve absolvovat kurz Instruktor pilates - MATWORK a Instruktor pilates - REFORMER

Pilates se velmi úzce prolíná s fyzioterapií, z tohoto důvodu semináře, které pořádáme, obsahují více teorie. Pozornost je věnována především anatomii pohybového aparátu. Semináře jsou určeny instruktorům, trenérům i fyzioterapeutům, ale také klientům s hlubším zájmem o danou problematiku. Obvykle jsou celodenní, některé mohou být součástí uceleného kurzu (např. Fyziopilates), je však možné zúčastnit se pouze samostatné části. Na konci dostanete osvědčení o účasti vydané myPilates Academy.

Při zkoušce musí student prokázat náležité teoretické znalosti, praktické zkušenosti, pochopení cviků, požadované znalosti z oblasti anatomie a schopnost připravit lekci pilates a samostatně ji vést. Po úspěšném složení zkoušky a splnění všech požadavků bude absolventovi vystaven certifikát BBU Instruktor pro danou úroveň kurzu. U akreditovaného kurzu Instruktor pilates - Matwork získá absolvent osvědčení o profesní kvalifikaci Instruktor pilates.

bottom of page