top of page
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

FYZIOPILATES 1

Hluboký stabilizační systém

První z pěti odborných seminářů a současně základní kámen kurzu Fyziopilates, který je zaměřen na základní teoretické a praktické informace z anatomie a kineziologie hlubokého stabilizačního systému a jejich praktické využití v pilates cvicích.

CO VÁS ČEKÁ

základní terminologie

anatomie

kineziologie

testování HSS

aktivace HSS: úrovně, polohy, kontrola

HSS a pilates: nácvik aktivace a kontroly HSS v polohách a cvicích pilates

otázky a odpovědi

fyziopilates2

FYZIOPILATES 2

Dýchání / najdi novou inspiraci

Kurz Fyziopilates sestává z pěti odborných seminářů, které jsou koncipovány jako nadstavba běžných instruktorských kurzů. Druhý v řadě je zaměřen na základní teoretické a praktické informace z anatomie a kineziologie dýchání a na jejich praktické využití v Pilates cvičení.

CO VÁS ČEKÁ

základní terminologie

anatomie

kineziologie

vyšetření dechových stereotypů

opakování teoretických poznatků

ovlivnění dechového stereotypu

koordinace dechového stereotypu a pohybu

dechový stereotyp v jednotlivých cvicích Pilates

otázky a odpovědi

fyziopilates 3

FYZIOPILATES 3

Problémy dolních končetin

Třetí z řady 5 odborných seminářů z cyklu Fyziopilates vede k osvojení základních teoretických a praktických informací z anatomie a kineziologie dolní končetiny. Dále se bude věnovat poruchám funkce dolních končetin a využití pilates cviků se zaměřením na dolní končetiny.

CO VÁS ČEKÁ

funkční anatomie dolní končetiny a pánevního pletence

kineziologie a svalové řetězce dolní končetiny

poruchy funkce

centrace kloubů dolní končetiny - praktický nácvik

nestabilní plochy

rozbor některých cviků pilates sestavy z pohledu kineziologie dolní končetiny

otázky a odpovědi

fyziopilates 4

FYZIOPILATES 4

Problémy ramenního pletence a horních končetin

V pořadí čtvrtý z řady 5 odborných seminářů, které jsou součástí kurzu Fyziopilates, je zaměřen na základní teoretické a praktické informace z anatomie a kineziologie ramenního kloubu a horní končetiny, na využití těchto poznatků při pilates cvičení a na poruchy funkce ramene a horních končetin.

CO VÁS ČEKÁ

funkční anatomie ramenního pletence a horní končetiny

kineziologie a svalové řetězce

poruchy funkce

centrace kloubů horní končetiny - praktický nácvik

rozbor některých cviků pilates sestavy z pohledu kineziologie ramenního pletence a horní končetiny

otázky a odpovědi

fyziopilates 5

FYZIOPILATES 5

Problémy krční páteře

Odborný seminář, který uzavírá kurz Fyziopilates, je věnován problematice krční páteře. V úvodu semináře se seznámíte se základními teoretickými a praktickými informacemi z anatomie a kineziologie krční páteře. Dále se budete věnovat poruchám její funkce a využití pilates cviků souvisejících s krční páteří.

CO VÁS ČEKÁ

funkční anatomie krční páteře

kineziologie a svalové řetězce

poruchy funkce

centrace krční páteře - praktický nácvik

rozbor některých cviků pilates sestavy z pohledu kineziologie krční páteře

otázky a odpovědi

bottom of page