top of page
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

INSTRUKTOR PILATES

Pohybové
principy

BB_h_2color_rgb.png

Pohybové principy jsou základem celého vzdělávacího systému. Porozumět chování lidského těla v pohybu představuje výchozí podmínku pro práci kvalitního instruktora.

 

Kurz vás naučí rozeznat u klientů pohybové vzorce, nalézt možnosti jejich zlepšení a stanovit způsob, jak toho dosáhnout.

 

Absolvování kurzu je povinné pro studenty kurzů Instruktor pilates - Matwork, Instruktor pilates - Reformer a Instruktor pilates - Apparatus.

KURZ JE ROZDĚLEN
DO 2 VÍKENDOVÝCH BLOKŮ

Pohybové principy 1 - Integrace trupu

(vnitřní jednotka, dech, páteř)

(anatomie horní a dolní končetiny, pohyb celého těla)

Důraz je kladen na schopnost aspekce, praktické porozumění pohybovým vzorcům a aplikaci teoretických poznatků při práci s klienty. Znalost obecně platných principů napomáhá při odhalování chyb, při stanovení cílů tréninkového programu i při vysvětlování nových cviků.

POČET VÝUKOVÝCH HODIN

32 hodin:

16 hodin PP 1

16 hodin PP 2

POZNÁMKA KE KURZU

Vzdělávací kurz probíhá ve spolupráci s americkou Balanced Body University. K získání mezinárodního certifikátu Instruktor pilates - Matwork je třeba absolvovat 3 části kurzu:

Pohybové principy

kurz Instruktor pilates - Matwork
závěrečný modul Mat 3, který se věnuje cvičení s pomůckami

bottom of page