top of page
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ KURZ

BB_h_2color_rgb.png

Pomůcky

Instruktor pilates - Mat 3 

 

Tento víkendový kurz nabízí ucelený koncept, jak do klasické pilates sestavy začlenit 4 základní pomůcky - magic circle, roller, band a malé míče. Rozšiřují se tak možnosti využití jednotlivých cviků, a to jak pro skupiny klientů se speciálními požadavky, tak i pro pokročilé klienty, kteří vyžadují vyšší náročnost lekcí. Kurz je určen všem trenérům, kteří chtějí ve svých lekcích využívat tradiční pilates pomůcky a současně navazuje na kurz Instruktor pilates - Matwork (jeho absolvování však není podmínkou). S pomůckami se trénink stává efektivnější, dynamičtější a zábavnější. Kurz zahrnuje funkční cviky pro horní a dolní část těla. Rozšiřuje klasickou matwork sestavu, tak aby trénink byl co nejvíce komplexní a mohl rozvíjet sílu a flexibilitu celého těla.

Kurz využívá Balanced Body Programming System a názorně předvádí, jak sestavit lekci jednoduše a kreativně.

POČET VÝUKOVÝCH

HODIN

16 hodin

POZNÁMKA KE KURZU

Poznámka pro studenty akreditovaného kurzu "Instruktor pilates - Matwork": Absolvování kurzu Mat 3 je povinné pro zájemce o mezinárodní certifikát Balanced Body University.

 

Pro certifikaci v rámci ČR stačí absolvovat kurzy Pohybové principy a Instruktor pilates - Matwork a úspěšně složit závěrečnou zkoušku.

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ

AKCE

Pilates se velmi úzce prolíná s fyzioterapií, z tohoto důvodu semináře, které pořádáme, obsahují více teorie. Pozornost je věnována především anatomii pohybového aparátu. Semináře jsou určeny instruktorům, trenérům i fyzioterapeutům, ale také klientům s hlubším zájmem o danou problematiku. Obvykle jsou celodenní, některé mohou být součástí uceleného kurzu (např. Fyziopilates), je však možné zúčastnit se pouze samostatné části. Na konci dostanete osvědčení o účasti vydané myPilates Academy.

Workshop je nejkratší typ akce v rámci vzdělávacího programu myPilates (obvykle 3-4 hodiny). Většinou je věnovaný konkrétní pomůcce nebo specifickému typu cvičení (např. balanční pilates). Na workshopu si nejvíce zacvičíte, proto je určen nejenom instruktorům, kteří se zde mohou naučit nové cviky a načerpat inspiraci do svých lekcí, ale i běžným klientům. Na konci workshopu dostanete osvědčení o účasti vydané myPilates Academy.

Při zkoušce musí student prokázat náležité teoretické znalosti, praktické zkušenosti, pochopení cviků, požadované znalosti z oblasti anatomie a schopnost připravit lekci pilates a samostatně ji vést. Po úspěšném složení zkoušky a splnění všech požadavků bude absolventovi vystaven certifikát BBU Instruktor pro danou úroveň kurzu. U akreditovaného kurzu Instruktor pilates - Matwork získá absolvent osvědčení o profesní kvalifikaci Instruktor pilates.

bottom of page