top of page
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM

Zkoušky


Při zkoušce musí student prokázat náležité teoretické znalosti, praktické zkušenosti, pochopení cviků, požadované znalosti z oblasti anatomie a schopnost připravit lekci pilates a samostatně ji vést. Po úspěšném složení zkoušky a splnění všech požadavků bude absolventovi vystaven certifikát BBU Instruktor pro danou úroveň kurzu. U akreditovaného kurzu Instruktor pilates - Matwork získá absolvent osvědčení o profesní kvalifikaci Instruktor pilates.

VÝBĚR ZKOUŠEK

Po absolvování kurzu Instruktor pilates - Matwork a získání potřebného počtu praktických hodin mohou studenti skládat zkoušky.

Po absolvování všech 3 modulů kurzu Pilates instruktor - Reformer a získání potřebného počtu praktických hodin mohou studenti skládat zkoušky.

Comprehensive Pilates Instructor

Po absolvování kurzů Instruktor pilates - Matwork, Instruktor pilates - Reformer a všech 3 modulů kurzu Pilates instruktor - Apparatus mohou studenti skládat zkoušky.

matwork

PODROBNÉ INFORMACE

KE ZKOUŠKÁM

Instruktor pilates - Matwork

Po absolvování kurzu Instruktor pilates - Matwork a získání potřebného počtu praktických hodin mohou studenti skládat zkoušky.

Během těchto zkoušek je třeba prokázat náležité teoretické znalosti, praktické zkušenosti, pochopení cviků, schopnost připravit lekci na podložce různé náročnosti a tuto lekci samostatně vést. Součástí zkoušek je test anatomických znalostí.

Instruktor pilates - Reformer

reformer

Po absolvování všech 3 modulů kurzu Instruktor pilates - Reformer a získání potřebného počtu praktických hodin mohou studenti skládat zkoušky.


Během těchto zkoušek je třeba prokázat náležité teoretické znalosti, praktické zkušenosti, pochopení cviků a schopnost připravit lekci na Reformeru.

comprehensive instructor

Comprehensive Pilates Instructor

Po absolvování kurzů Instruktor pilates - Matwork, Instrutor pilates - Reformer a všech 3 modulů kurzu Pilates instruktor - Apparatus a získání potřebného počtu praktických hodin mohou studenti skládat zkoušky.

Během těchto zkoušek je třeba prokázat náležité teoretické znalosti, praktické zkušenosti, pochopení cviků a schopnost připravit komplexní lekci s využitím podložky a všech strojů.

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ

AKCE

Kurzy Mat a Reformer představují hlavní školicí program, akreditovaný MŠMT. Cílem je vzdělávání instruktorů. Jsou vždy rozvrženy do delšího časového úseku. Účastník v období mezi výukovými víkendy získává praxi při vedení lekcí a trénuje nové poznatky v praxi. Kurzy jsou ukončeny závěrečnou zkouškou z profesní kvalifikace Instruktor pilates. Po jejím absolvování obdržíte certifikát MŠMT, který slouží k získání živnostenského oprávnění. Zájemci mohou žádat o mezinárodně uznávaný certifikát od Balanced Body University. Nadstavbou vzdělávání technik pilates MAT a Reformer je uzavření master instruktor vzdělání prostřednictvím kurzu Apparatus. V tomto instruktorském vzdělávací programu se učíte pracovat s kompletním doplněním cviků na ostatních pilates strojích – Cadillac neboli Trapeze Table, Chair a Barrels. Tento kurz se skládá ze tří samostatných modulů v libovolném pořadí. Složením zkoušek získáte ucelené pilates vzdělání s rozsáhlými možnostmi cvičení na strojích. Pro její získání musíte nejprve absolvovat kurz Instruktor pilates - MATWORK a Instruktor pilates - REFORMER

Workshop je nejkratší typ akce v rámci vzdělávacího programu myPilates (obvykle 3-4 hodiny). Většinou je věnovaný konkrétní pomůcce nebo specifickému typu cvičení (např. balanční pilates). Na workshopu si nejvíce zacvičíte, proto je určen nejenom instruktorům, kteří se zde mohou naučit nové cviky a načerpat inspiraci do svých lekcí, ale i běžným klientům. Na konci workshopu dostanete osvědčení o účasti vydané myPilates Academy.

Pilates se velmi úzce prolíná s fyzioterapií, z tohoto důvodu semináře, které pořádáme, obsahují více teorie. Pozornost je věnována především anatomii pohybového aparátu. Semináře jsou určeny instruktorům, trenérům i fyzioterapeutům, ale také klientům s hlubším zájmem o danou problematiku. Obvykle jsou celodenní, některé mohou být součástí uceleného kurzu (např. Fyziopilates), je však možné zúčastnit se pouze samostatné části. Na konci dostanete osvědčení o účasti vydané myPilates Academy.

bottom of page