top of page
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

AKREDITOVANÝ VZDĚLÁVACÍ KURZ

Matwork

Instruktor pilates - Matwork představuje komplexní vzdělávací program, akreditovaný MŠMT. Vychovává moderní trenéry, kteří rozumějí nejen samotné metodě pilates, ale také lidskému tělu, kteří kladou důraz na individuální přístup ke klientovi a pro které je pilates vášní a posláním.

 

Matwork tvoří základ pilates metody. Kurz obsahuje kompletní sestavu pilates cviků včetně jejich modifikací a variant, aby bylo možné sestavit tréninkový program pro široké spektrum klientů. Při výuce jsou používány studijní materiály Balanced Body University (BBU), jedné z nejlepších světových pilates škol.

 

Matwork navazuje na Pohybové principy, které poskytují základní znalost anatomie těla v pohybu. Absolvování kurzu Pohybové principy je povinné pro všechny zájemce o kurz Matwork.

BB_h_2color_rgb.png

OBSAH KURZU

Mat 1 (16 hodin)

Mat 2 (16 hodin)

Trénink a příprava ke zkouškám (16 hodin)

PODROBNÝ OBSAH KURZU

Mat 1

Cviky pro začátečníky a mírně pokročilé: Rozvíjí základní pohybové principy a staví na znalosti prepilates. Nové cviky jsou nejprve teoreticky vysvětleny, poté je zařazen čas na jejich vyzkoušení, konzultaci detailů a dotazy. Pilates je jediné cvičení, které lze přizpůsobit každému, bez ohledu jeho na zdravotní omezení. Během celého kurzu se tedy student seznamuje se specifickými potřebami vybraných skupin klientů (senioři, těhotné ženy, matky po porodu, skoliotici...). Součástí výuky jsou vždy modifikace jednotlivých cviků v závislosti na zdravotních možnostech klienta.

Mat 2

Cviky pro středně pokročilé a pokročilé: Navazuje na Mat 1. Cviky jsou vždy nejprve předvedeny a podrobně vysvětleny, včetně jejich variant a modifikací. U každého cviku je uveden také způsob, jak klienta navést do správného provedení. Výuka rozvíjí praktické dovednosti, které jsou třeba pro trénink pokročilých cviků.

Trénink a příprava ke zkouškám

Tento modul se věnuje osobnosti instruktora a principům vedení individuálních i skupinových lekcí a shrnuje dosud probírané znalosti a dovednosti. Hlavním cílem je zopakování vyučovaných cviků, které účastníci kurzu průběžně prakticky procvičovali a nyní mohou na základě zkušenosti lépe pochopit jejich princip. Studenti si mohou upřesnit nejasnosti, opravit chyby, zodpovědět dotazy. Součástí tohoto modulu je i samostatné vedení lekce a následný rozbor. Samotnou znalost jednotlivých cviků je třeba spojit se schopností správně z nich sestavit ucelený trénink, který bude vyhovovat pokročilosti i specifickým potřebám klientů. Po ukončení kurzu a splnění požadované praxe se může student přihlásit k závěrečné zkoušce. Po jejím úspěšném složení obdrží absolvent osvědčení, na jehož základě lze žádat o vydání živnostenského oprávnění. Mezinárodně platný certifikát od Balanced Body University lze získat až po absolvování kurzu Mat 3, který se věnuje cvičení se 4 základními pomůckami.

rozpis a delka kurzu

DÉLKA KURZU

Celkový počet hodin k certifikaci Instruktor Pilates - Matwork:

Teorie 80 hodin

Praxe 70 hodin

16 hodin Pohybové principy 1

16 hodin Pohybové principy 2

16 hodin Mat 1

16 hodin Mat 2

16 hodin Trénink

20 hodin jako cvičící

15 hodin náslech/asistence

35 hodin jako instruktor

termíny

TERMÍNY

02. 03. – 03. 03. 2024

MAT 1

04. 05. - 05. 05. 2024

MAT 2

01. 06. - 02. 06. 2024

TRÉNINK

Instruktor

Seifertová Lucie

Němečková Gábina

Místo konání

MY PILATES

ACADEMY

Cena

16 000 Kč

bottom of page