top of page
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM

Odborné
semináře

Pilates se velmi úzce prolíná s fyzioterapií, z tohoto důvodu semináře, které pořádáme, obsahují více teorie. Pozornost je věnována především anatomii pohybového aparátu. Semináře jsou určeny instruktorům, trenérům i fyzioterapeutům, ale také klientům s hlubším zájmem o danou problematiku. Obvykle jsou celodenní, některé mohou být součástí uceleného kurzu (např. Fyziopilates), je však možné zúčastnit se pouze samostatné části. Na konci dostanete osvědčení o účasti vydané myPilates Academy.

Semináře Fyziopilates jsou určeny především instruktorům, kteří chtějí prohloubit své znalosti lidského těla. Anatomické poznatky z běžných kurzů nedávají odpověď na problémy, se kterými klienti přicházejí. Pozornost bude věnována zejména nejčastějším pohybovým stereotypům a obecně rozšířeným problémům lidského pohybového aparátu.

VÝBĚR SEMINÁŘŮ

FYZIOPILATES

Hluboký stabilizační systém

1

První z pěti odborných seminářů a současně základní kámen kurzu Fyziopilates, který je zaměřen na základní teoretické a praktické informace z anatomie a kineziologie hlubokého stabilizačního systému a jejich praktické využití v pilates cvicích.

Dýchání - najdi novou inspiraci

2

Druhý seminář v řadě je zaměřen na základní teoretické a praktické informace z anatomie a kineziologie dýchání a na jejich praktické využití v Pilates cvičení.

3

Třetí z řady 5 odborných seminářů z cyklu Fyziopilates vede k osvojení základních teoretických a praktických informací z anatomie a kineziologie dolní končetiny. Dále se bude věnovat poruchám funkce dolních končetin a využití Pilates cviků se zaměřením na dolní končetiny.

4

V pořadí čtvrtý z řady 5 odborných seminářů, které jsou součástí kurzu Fyziopilates, je zaměřen na základní teoretické a praktické informace z anatomie a kineziologie ramenního kloubu a horní končetiny, na využití těchto poznatků při Pilates cvičení a na poruchy funkce ramene a horních končetin.

5

Odborný seminář, který uzavírá kurz Fyziopilates, je věnován problematice krční páteře. V úvodu semináře se seznámíte se základními teoretickými a praktickými informacemi z anatomie a kineziologie krční páteře. Dále se budete věnovat poruchám její funkce a využití Pilates cviků souvisejících s krční páteří.

OSTATNÍ 
SEMINÁŘE

Diastáza je definována jako rozestup přímého břišního svalu, což má za následek oslabení břišní stěny. Může vzniknout již během raného motorického vývoje dítěte, ale nejčastěji se s ní setkávají ženy po porodu.

Pánevní dno je součástí powerhouse, středu těla, hlubokého stabilizačního systému. Je základním kamenem a impulsním centrem, které koordinuje vzpřímené držení těla a řídí jej stejně, jako dirigent řídí orchestr. Bez dirigenta orchestr může hrát, ale ne vždy to bude dobře ladit.

Celodenní workshop spojuje 2 základní techniky, Yamuna® Foot Fitness a Yamuna® Body Rolling.

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ

AKCE

Kurzy Mat a Reformer představují hlavní školicí program, akreditovaný MŠMT. Cílem je vzdělávání instruktorů. Jsou vždy rozvrženy do delšího časového úseku. Účastník v období mezi výukovými víkendy získává praxi při vedení lekcí a trénuje nové poznatky v praxi. Kurzy jsou ukončeny závěrečnou zkouškou z profesní kvalifikace Instruktor pilates. Po jejím absolvování obdržíte certifikát MŠMT, který slouží k získání živnostenského oprávnění. Zájemci mohou žádat o mezinárodně uznávaný certifikát od Balanced Body University. Nadstavbou vzdělávání technik pilates MAT a Reformer je uzavření master instruktor vzdělání prostřednictvím kurzu Apparatus. V tomto instruktorském vzdělávací programu se učíte pracovat s kompletním doplněním cviků na ostatních pilates strojích – Cadillac neboli Trapeze Table, Chair a Barrels. Tento kurz se skládá ze tří samostatných modulů v libovolném pořadí. Složením zkoušek získáte ucelené pilates vzdělání s rozsáhlými možnostmi cvičení na strojích. Pro její získání musíte nejprve absolvovat kurz Instruktor pilates - MATWORK a Instruktor pilates - REFORMER

Workshop je nejkratší typ akce v rámci vzdělávacího programu myPilates (obvykle 3-4 hodiny). Většinou je věnovaný konkrétní pomůcce nebo specifickému typu cvičení (např. balanční pilates). Na workshopu si nejvíce zacvičíte, proto je určen nejenom instruktorům, kteří se zde mohou naučit nové cviky a načerpat inspiraci do svých lekcí, ale i běžným klientům. Na konci workshopu dostanete osvědčení o účasti vydané myPilates Academy.


Při zkoušce musí student prokázat náležité teoretické znalosti, praktické zkušenosti, pochopení cviků, požadované znalosti z oblasti anatomie a schopnost připravit lekci pilates a samostatně ji vést. Po úspěšném složení zkoušky a splnění všech požadavků bude absolventovi vystaven certifikát BBU Instruktor pro danou úroveň kurzu. U akreditovaného kurzu Instruktor pilates - Matwork získá absolvent osvědčení o profesní kvalifikaci Instruktor pilates.

bottom of page