top of page
  • Facebook
  • Youtube
  • Instagram

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM

BB_h_2color_rgb.png

Instruktorské kurzy

Kurzy Matwork (akreditovaný MŠMT) a Reformer představují hlavní školicí program. Jejich cílem je vzdělávání instruktorů a jsou vždy rozvrženy do delšího časového úseku. Účastník v období mezi výukovými víkendy získává praxi při vedení lekcí a trénuje nové poznatky v praxi. Kurzy jsou ukončeny závěrečnou zkouškou z profesní kvalifikace Instruktor pilates. Po absolvování kurzu Matwork obdržíte certifikát MŠMT, který slouží k získání živnostenského oprávnění. Zájemci mohou žádat o mezinárodně uznávaný certifikát od Balanced Body University. Nadstavbou vzdělávání technik pilates Matwork a Reformer je uzavření tzv. Comprehensive vzdělání prostřednictvím kurzu Apparatus. V tomto instruktorském vzdělávací programu se učíte pracovat s kompletním doplněním cviků na ostatních pilates strojích – Cadillac neboli Trapeze Table, Chair a Barrels. Tento kurz se skládá ze tří samostatných modulů v libovolném pořadí. Složením zkoušek získáte ucelené pilates vzdělání s rozsáhlými možnostmi cvičení na strojích. Pro získání finální kvalifikace Comprehensive Pilates Instruktor musíte absolvovat kurzy Pohybové principy, Instruktor pilates - MATWORK a Instruktor pilates - REFORMER.

VÝBĚR KURZŮ

pohybové_principy_web.jpg

Pohybové principy

Základ vzdělávacího systému. Absolvování tohoto kurzu je povinné pro studenty všech navazujících kurzů.

basic

Pilates-2022_15607.jpg

Matwork

Akreditovaný kurz

ve spolupráci s americkou Balanced Body University

Možnost získat mezinárodní certifikát BBU

pomucky_web.jpg

Pomůcky

Kurz je určen všem trenérům, kteří chtějí ve svých lekcích využívat tradiční pilates pomůcky a současně navazuje na kurz Pilates instruktor - Matwork.

802A6236_edited_edited.jpg

Pohybové

principy pro pokročilé

Již brzy v nabídce

advanced

Pilates-2022_15777.jpg

Reformer

Akreditovaný kurz

ve spolupráci s americkou Balanced Body University

Možnost získat mezinárodní certifikát BBU

Pilates-2022_16281.jpg

Apparatus

Akreditovaný kurz

ve spolupráci s americkou Balanced Body University

Možnost získat mezinárodní certifikát BBU

ONLINE REFRESH KURZY

Pohybové principy

& Matwork

Webinář určen především studentům kurzů Pohybové principy
a Matwork.

Reformer

Webinář určen především studentům kurzu Reformer a pro trenéry, kteří již Reformery na svých lekcích využívají.

online

online

DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ AKCE

Pilates se velmi úzce prolíná s fyzioterapií, z tohoto důvodu semináře, které pořádáme, obsahují více teorie. Pozornost je věnována především anatomii pohybového aparátu. Semináře jsou určeny instruktorům, trenérům i fyzioterapeutům, ale také klientům s hlubším zájmem o danou problematiku. Obvykle jsou celodenní, některé mohou být součástí uceleného kurzu (např. Fyziopilates), je však možné zúčastnit se pouze samostatné části. Na konci dostanete osvědčení o účasti vydané myPilates Academy.

Workshop je nejkratší typ akce v rámci vzdělávacího programu myPilates (obvykle 3-4 hodiny). Většinou je věnovaný konkrétní pomůcce nebo specifickému typu cvičení (např. balanční pilates). Na workshopu si nejvíce zacvičíte, proto je určen nejenom instruktorům, kteří se zde mohou naučit nové cviky a načerpat inspiraci do svých lekcí, ale i běžným klientům. Na konci workshopu dostanete osvědčení o účasti vydané myPilates Academy.

Při zkoušce musí student prokázat náležité teoretické znalosti, praktické zkušenosti, pochopení cviků, požadované znalosti z oblasti anatomie a schopnost připravit lekci pilates a samostatně ji vést. Po úspěšném složení zkoušky a splnění všech požadavků bude absolventovi vystaven certifikát BBU Instruktor pro danou úroveň kurzu. U akreditovaného kurzu Instruktor pilates - Matwork získá absolvent osvědčení o profesní kvalifikaci Instruktor pilates.

bottom of page